top of page

Eesti kultuuriorganisatsioonid asutasid loomeresidentuure koondava vabaühenduse

Updated: Oct 19, 2023

MTÜ Eesti Loomeresidentuurid (LOORE) asutati 11 loomeresidentuuri poolt eesmärgiga edendada omavahelist koostööd, arendada loovisikute mobiilsust ja loometööd toetavaid üksusi, esindada loomeresidentuuride huve ning suurendada nende rahvusvahelist nähtavust.


Katusorganisatsiooni loomise idee kasvas välja Eesti loomeresidentuuride vajadusest suurema koostöö järele. Võrgustiku sünnile aitas kaasa SA Tartu 2024 tellimusel valminud uurimus „Tartu ja Lõuna-Eesti residentuuride arengukava aastateks 2022–2025“. Arengukava keskendus Tartu 2024 piirkonna residentuuridele, aga kaasas koostamisprotsessi ka ülejäänud Eesti loomeresidentuurid. Vajadus üle-eestilise loomeresidentuuride võrgustiku järele tuli selgelt esile ka Kunstivaldkonna arengukava 2021-2025 koostamise protsessis.


2022. aasta kevadel asutatud võrgustik ühendab erinevate valdkondade loomeresidentuuride korraldajaid. LOORE 14 liiget on: Arvo Pärdi Keskus, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kunstnike Liit, Kai kunstikeskus, Kanuti Gildi SAAL, Kordon, Maajaam, Massia, MoKS, Narva kunstiresidentuur NART, Pärnu Loovlinnaku residentuur, Rae Kultuurikeskuse Vaskjala residentuur, Tartu Kunstnike Liit ja TYPA.LOORE juhatus valiti silmas pidades valdkondlikku, regionaalset ja institutsionaalset esindatust. Juhatusse kuuluvad MoKSi kaasasutaja Evelyn Grzinich, Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo, Maajaama esindaja Mari-Liis Rebane, Kai kunstikeskuse tegevjuht Kadri Laas-Lepasepp ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu.


“LOORE näol on tekkinud arenev üleeestiline koostöövõrgustik, mille teadmiste- ja kogemustevahetus jõustab eripäraste loomeresidentuuride kujunemist ja annab uut jõudu ka regionaalsele kultuuritegevusele. Katusorganisatsiooni tegevus toob Eesti residentuuridesse kandideerima rohkem erisuguseid ja professionaalseid loovisikuid üle ilma ja aitab Eesti residentuuridel leida partnereid ja laiapõhjalist toetust nii kohalikul kui riiklikul tasandil,” usub üks ühenduse eestvedajaid, Evelyn Grzinich.


2023. aastal on organisatsiooni põhieesmärgiks edendada ja tihendada liikmetevahelist koostööd ning teadvustada loomeresidentuure kui loovisikuid toetavaid organisatsioone ühiskonnas laiemalt.


Võrgustiku koostöö tulemusel on juba algatatud ühisprojekt, mille raames korraldavad 8 võrgustiku liiget aastatel 2023–2024 Ukraina loovisikutele mõeldud kaheksa residentuuri Eestis. Projekti rahastab Põhjamaade Kultuuripunkt.


Koostöös Tartu 2024 meeskonnaga on LOORE loomas neljanda rahvusvahelise Kultuurikompassi "Kas kultuur tunneb piire?" programmi. Kultuurikompass toob 18. ja 19. mail Tartusse kokku kultuurisektori edendajad ja poliitikakujundajad, loovisikud ja residentuuride korraldajad ning kultuuripealinna võrgustiku liikmed. Foorumil mõtestatakse loovisikute mobiilsust, erilise fookusega loomeresidentuuridel.


Loomeresidentuuride võrgustikuga on oodatud liituma aktiivselt tegutsevad eri valdkondade Eesti kultuuriresidentuurid.

99 views0 comments

Comments


bottom of page