top of page

Selgunud on LOORE võrgustikus resideeruvad ukraina loovisikud.

Updated: Nov 27, 2023

Selgunud on Eesti Loomeresidentuuride võrgustikus 2023 ja 2024 aastal resideeruvad ukraina loovisikud. Ühisprojekti raames korraldavad 8 võrgustiku liiget aastatel 2023–2024 ukraina loovisikutele mõeldud kaheksa loomeresidentuuri Eestis. Erinevates eesti loomeresidentuurides toimuvad kahekuulised residentuurid pakuvad üheksale ukraina loovisikule turvalist loomekeskkonda ning võrgustumisvõimalusi Eesti loomeväljal. Projekti rahastab Põhjamaade Kultuuripunkt läbi Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi.


Läbi avaliku konkursikutse laekus 207 taotlust. Sooviavalduste hulk näitab, et vajadus taoliste residentuuride järele on suurem, kui neid on võimalik pakkuda. LOORE võrgustik on võimeline andma vaid 8 stipendiumi 8 kunstnikule. Stipendium katab majutuse, materjali- ja tootmiskulud, transpordi ja 2 kuu stipendiumi.

Esimesed residentkunstnikud saabuvad juba augustis Tartu Kunstimajja ja KAI Kunstikeskusesse Tallinnas. Tartu Kunstimaja külaliskorterisse tuleb Eva Alvor, kelle tööd keskenduvad eelkõige psühholoogilistele seisunditele ja sisemisele kogemusele. KAIs resideeruma hakkav Maria Plotnikova, tegeleb peamiselt performance'i ja maaliga. Ülejäänud seitse kunstnikku resideeruvad novembrist- veebruarini. Eesti Kirjanduse Seltsi residentuuri tuleb kirjanik, kunstnik ja näitleja Sophia Lenartovych, kes on huvitatud Boykivshchyna regiooni arhailisest laulust ja kultuuripärandist. Copperlegi saabuv Viktoriia Yerchyk on liikumiskunstnik, kes kuni kodumaa vallutamiseni elas ja töötas Kiievis. MAAJAAM'a tulev Andrii Kovalevskyi on sündinud Odesas. Ta on eksperimentaalse ja avangardistliku žanri helikunstnik, live-esineja ja DJ. Arvo Pärdi Keskus võõrustab heliloojate- ja muusikuteduot. MASSIA ja TYPA teevad koostööd Artists at Riskiga, mis võimaldab neil pakkuda ukraina loovisikutele residentuuri 3 kuuks. Neile saabuvad kunstnikud on veel täpsustamisel.


Projekti juhi Charlotte Biszewski (kes on ka TYPA juht) sõnul, annab see projekt olulise võimaluse tutvustada ja tähistada Ukraina kunsti rahvusvaheliselt, ajal, mil Ukraina kunst ja kultuur on ohus. Samuti võimaldab projekt Eesti Loomeresidentuuride võrgustikul teha koostööd, ühendades Eesti kunstielu nende 9 kunstniku ja kollektiiviga.


-------------------------


The Ukrainian artists who will reside in the Estonian Creative Residencies Network in 2023 and 2024 have been selected.


Within the framework of the joint project, 8 members of the network will organise 9 residencies for Ukrainian artists in Estonia in 2023-2024. The project is funded by the Nordic Culture Point.


Estonian Creative Residency Network (LOORE) will connect 9 Ukrainian artists with a diverse range of residency programs in various host organisations across Estonia. The project will unite the resources of its members, to provide artists with a safe space for artistic creation, support for those wishing to seek protection support, alongside the unique networking opportunities betweens its members and the wider Estonian creative scene.


The public call received 207 of applications, which shows that the need for the residencies is in fact greater than can be provided. However the network is able to provide only 8 stipends for 9 artists. Stipend covers accommodation, material and production costs, transport and 2 month grant.


The first artists will come in August. Tartu Kunstimaja will host in its guest apartment

Eva Alvor, whose works primarily focus on psychological states and inner experience. Her works are characterized by decadent melancholy and mysticism. At the same month also KAI Art Centre will host Maria Plotnikova, artist working mainly in performance and painting. In 2017, she was awarded the first prize in Ukraine’s biennale festival “Tomorrow that never came” and had a solo show at IZOLYATSIA, Ukraine.

The next seven artists will be in residence between November and February. In Estonian Literary Society - Sophia Lenartovych, a writer, an artist, and a performer who is interested in archaic singing and the cultural heritage of Boykivshchyna. MAAJAAM and Copperleg will host Andriii Kovalevskyi and Viktoriia Yerchyk. Viktoriia is a movement artist from Ukraine. Up to the invasion of her home country she used to live and practice in Kyiv. Andrii was born in Odessa, Ukraine. He is a composer, live performer, and DJ in experimental, electronic, sound art, and avant-garde genres. Arvo Pärt Center will host a duo of composers and musicians from Ukraine. MASSIA and TYPA are working with Artists at Risk to match their artists, details of which will be announced shortly. Cooperation with Artists at Risk, enables to extend residencies to 3 months.


According to the project leader Charlotte Biszewski (who is also head of TYPA), this project provides an important opportunity to present and celebrate Ukrainian art internationally, at a time when Ukrainian arts and culture is at risk. It also allows for a network of organisations to host and collaborate, connecting the Estonian art scene with these 9 artists and collectives.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page