top of page

Eesti
Loomeresidentuuride
Võrgustik

Musician
Services

Mida LOORE teeb?

Koostöö

Aktiivne koostöö ja suhtlus Eesti residentuuride vahel võimaldab sisulisi arutelusid, vahendab kompetentsi- ja kogemusi, aitab esitada edukaid rahastustaotlusi, vahetada residentkunstnikke, jne.
Toimiv ja tugev koostöövõrgustik toetab teisi olulisi tegevusi

Poliitika kujundamine

Loomeresidentuuride, kui loovisikute mobiilsust toetavate üksuste arendamisega on tarvis tegeleda sihipäraselt ja pidada silmas regionaalse arengu tasakaalu. Huvigruppide ja riigi koostöös arendada välja residentuure puudutav (kultuuri)poliitika ja loomeresidentuuride toetusmeede.

Teavitustöö

Kasvatada residentuuride kõlapinda, seda erialaselt nii kohalikus ja rahvusvahelises plaanis, aga ka üleüldise nähtavuse suurendamine ühiskonnas  Selgesti kommunikeeritud sõnumid sihipärastes kanalites toovad residentuuridesse kandideerima tõsiseltvõetavaid loovisikuid,  aitavad residentuuridel leida kohalike partnerite ja kohalike omavalitsuste toetust jne. 

Rahvusvahelised
projektid

Eesti loomeresidentuuride rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning koostöö arendamine.

Nõustamine

Uute algatuste nõustamine, konsultatsioonid ja mentorlus

No upcoming events at the moment

Tutvu Eesti loomeresidentuuri võrgustiku liikmetega

Eesti Loomeresidentuuride võrgustik loodi 28. aprillil 2022. 11 asutajaliikmega.
2023 a. 1. veebruari seisuga kuuluvad liikmete hulka: Kordon, NART, TYPA, Massia, MoKs, Vaskjala residentuur, Kai Kunstikeskus, Tartu Kunstnike Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Arvo Pärdi Keskus, Kanuti Gildi SAAL, Maajaam, Pärnu Loovlinnak.

Digital art exhibit

Võrgustiku liikmed

Screenshot 2022-08-09 at 18.54.24.png
Screenshot 2022-08-09 at 18.56.58.png
mj_logo_tekstiga.png
ekl-logo_0.png
ArvoPärdiKeskus-logo-RGB-EST(2).png
moks_logo_transparent-01.png
eesti kirjanduse selts.png
copperleg.png
Tartu-kunstnike-liit-veebi-300x245.png
kanuti gildi saal.jpg
Screenshot 2023-03-22 at 11.59.16.png
Screenshot 2023-03-22 at 11.28.59.png
Screenshot 2023-03-31 at 14.55.59.png
Screenshot 2023-03-22 at 11.35.43.png

Miks on kunstiresidentuure vaja?

quotation mark

„Kunstiresidentuure on vaja, et kunsti ökosüsteem toimiks. Ehk aitab Tartu linna ja „Tartu 2024“ tugi Lõuna-Eesti residentuuride arendamisel tuua selle teema riigi kultuuripoliitikasse.“"

Kuidas liituda loomeresidentuuride võrgustikuga?

 

Võta ühendust info@loore.ee

Contact
bottom of page