top of page

Thu, Feb 29

|

https://www.rukigalerii.ee/residentuur

OPEN CALL! RÜKI residentuur

OPEN CALL! RÜKI residentuur
OPEN CALL! RÜKI residentuur

Time & Location

Feb 29, 2024, 11:50 PM

https://www.rukigalerii.ee/residentuur

About the event

EST

OPEN CALL- RÜKI RESIDENTUURI RESIDENDI OMAFINANTSEERITUD RESIDENTUURIPROGRAMM APRILL-SEPTEMBER 2024

Rüki residentuur toetab residendi aeglast loomet ja suunab fookuse individuaalsele kunstipraktikale. Piisaval määral isoleeritust võtab maha survestatuse produtseerida konkreetset tulemit, näiteks teoseid näitusele (viimane pole sugugi lubamatu). Residentuuris viibimise eesmärk võib olla ka lihtsalt soov nihutada rutiini. Seega on kunstnikul vabad käed loomaks sarnast atmosfääri oma isiklikule stuudiole, kuid tehes seda teises keskkonnas. Soovi korral saab pidada vestlusi Rüki galerii ruumides residentuuris viibimise aja jooksul tekkinud mõtete vahetamiseks avaliku publikuga.

Residendi kasutada on ~100 m² suurune loomekorter, kus on olemas kõik elamiseks ja töötegemiseks vajalik: suur ja avar stuudio ning õdusad eluruumid koos duširuumi ja köögiga. Kunstnikul tuleb kaasa võtta vaid enda kunstipraktika tegemiseks vajaminevad vahendid.

Residentuuri kestvus: 1 nädal kuni 2 kuud.

Kandideerimisavaldus sisaldab kunstniku lühitutvustust, CV-d, loomingulist portfooliot (veebileht) ja residentuuri teostamise perioodi ning eeldatavat plaani, mis on residentuuris olemise eesmärk. Kuna Rüki residentuuris saab korraga viibida vaid üks loomeinimene, siis võib soovitud perioode märkida mitu. Sellega väldime residentuuriaegade kattuvusi ning tahtmatuid kõrvalejätmisi. Ootame avaldusi → residentuur@rukigalerii.ee. Residentide valimi otsustab Rüki kolleegium.

Kutsung lõpeb 29.02.2024. Residentidega võtame ühendust märtsikuu jooksul.

GD: Janno Saft (Frank Wo)

Lisainfo: https://rukigalerii.ee/residentuur; residentuur@rukigalerii.ee

-----------------------

ENG

OPEN CALL: RÜKI RESIDENCY SELF-FUNDED ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAMME APRIL-SEPTEMBER 2024

Rüki residency supports the resident's slow paced creativity and focuses on individual art practice. Sufficient isolation takes down the pressure to produce a specific result, such as works for exhibition. The purpose of staying in a residency may also be simply to shift the routine. Thus, the artist is free to create a similar atmosphere to their personal studio, but doing it in a different environment. Residents can also have conversations with the public in the Rüki Gallery premises for exchanging thoughts that have arisen during the residency.

The resident has a creative apartment of ~ 100 m², with everything necessary for living and working: a large and spacious studio and cozy living spaces with a shower room and kitchen. The artist must bring along only the means necessary for their artistic practice.

Residency duration: 1 week to 2 months.

Application form should include a short resume of the artist, CV, creative portfolio (website) and preferred period of residency. Since only one creative person can attend Rüki residency at a time, several periods can be marked. This will prevent overlaps in residency periods and unintentional omissions. Applications can be sent → residentuur@rukigalerii.ee. Residents will be selected by Rüki's own team.

Open call’s deadline is on 29.02.2024. Residents will be contacted during March.

GD: Janno Saft (Frank Wo)

Additional information: https://rukigaleri.ee/residentuur; residentuur@rukigalerii.ee

Share this event

bottom of page