top of page

P, 21. jaan

|

www.wildbits.ee/opencall/

Open Call: WILD SPACE / Avatud konkurss: "METSIK RUUM"

Art and tech farm Maajaam open call: Wild Space to find an architectural design for the Wild Bits exhibition information point and recreation area. Kunsti- ja tehnoloogiatalu Maajaam otsib avatud konkursiga arhitektuurset lahendust vabaõhunäituse "Metsikud bitid" infopunkti ja puhkeala jaoks.

Tickets are not on sale
See other events
Open Call:  WILD SPACE / Avatud konkurss: "METSIK RUUM"
Open Call:  WILD SPACE / Avatud konkurss: "METSIK RUUM"

Time & Location

21. jaan 2024, 00:00 – 23:59 GMT +2

www.wildbits.ee/opencall/

About the event

Open Call: ARCHITECTURAL RESIDENCY: WILD SPACE

Art and tech farm Maajaam is announcing an open call Wild Space to find an architectural design for the Wild Bits exhibition information point and recreation area. We are looking for a creative solution that would provide an enjoyable leisure area for the visitors, and would also give them a unique spatial experience and would relate to the exhibition’s technological viewpoint. Wild Space does not stand still, neither in time nor in space, but flows – it binds together the now and that which holds the power to stimulate the senses and smooth the path for the wild encounter between technology and nature. The competition is focusing on sustainable solutions. The recreation area and information point are temporary structures that should be finalised during the three-week residency. We are looking for a team up to 4 people to propose the design and during the residency also build it. One selected team will receive a fee of 5000€ (all taxes included) for participating in the residency and carrying out the construction.

Deadline: 21 January 2024 More info: www.wildbits.ee/opencall/

------------

Avatud konkurss:

ARHITEKTUURIRESIDENTUUR "METSIK RUUM"

Kunsti- ja tehnoloogiatalu Maajaam otsib "Metsik ruum" nimelise avatud konkursiga arhitektuurset lahendust vabaõhunäituse "Metsikud bitid" infopunkti ja puhkeala jaoks.

Otsime loovat lahendust, mis looks külastajatele mõnusa puhkeala kuid pakuks ka ruumilist elamust ja suhestuks näituse tehnoloogilise temaatikaga.

Metsik ruum ei püsi paigal, ei ajas ega ruumis, vaid voogab — see sõlmib ühte käes- ja väesoleva, et ärgitada meeli ja meelitada kujutlusi tehnoloogia ning looduse metsikust kokkupuutest. Konkursi fookuses on jätkusuutlikud lahendused. Puhkeala ja infopunkt on ajutised ehitised, mis peaksid valmima kuni kolmenädalase residentuuri käigus. Otsime meeskonda (kuni 4 liiget), kes looksid arhitektuurse lahenduse ja ehitaksid selle residentuuri käigus ka valmis. Üks väljavalitud projekt saab tasu 5000€ (summa on koos maksudega) residentuuris osalemise ja töö teostamise eest. Tähtaeg: 21. jaanuar 2024 Täpsem info siit: www.wildbits.ee/et/opencall/

---------

Share this event

bottom of page